荅外_繁体_简体_拼音

  

 

  

荅外

作者: 長孫佐轉妻
朝代: 唐诗

荅外

['da', 'wai']

征人去年戍邊水,夜得邊書字盈紙 。
['zheng', 'ren', 'qu', 'nian', 'shu', 'bian', 'shui', 'ye', 'de', 'bian', 'shu', 'zi', 'ying', 'zhi']

揮刀就燭裁紅綺,結作同心荅千里 。
['hui', 'dao', 'jiu', 'zhu', 'cai', 'hong', 'qi', 'jie', 'zuo', 'tong', 'xin', 'da', 'qian', 'li']

君寄邊書書莫絕,妾荅同心心自結 。
['jun', 'ji', 'bian', 'shu', 'shu', 'mo', 'jue', 'qie', 'da', 'tong', 'xin', 'xin', 'zi', 'jie']

同心再解不心離,離字頻看字愁滅 。
['tong', 'xin', 'zai', 'jie', 'bu', 'xin', 'li', 'li', 'zi', 'pin', 'kan', 'zi', 'chou', 'mie']

結成一衣和淚封,封書只在懷袖中 。
['jie', 'cheng', 'yi', 'yi', 'he', 'lei', 'feng', 'feng', 'shu', 'zhi', 'zai', 'huai', 'xiu', 'zhong']

莫如書故字難久,願學同心長可同 。
['mo', 'ru', 'shu', 'gu', 'zi', 'nan', 'jiu', 'yuan', 'xue', 'tong', 'xin', 'zhang', 'ke', 'tong']


简体:
荅外
征人去年戍边水,夜得边书字盈纸 。
挥刀就烛裁红绮,结作同心荅千里 。
君寄边书书莫绝,妾荅同心心自结 。
同心再解不心离,离字频看字愁灭 。
结成一衣和泪封,封书只在怀袖中 。
莫如书故字难久,愿学同心长可同 。

 

本文地址:http://www.hangkongcm.com/ts/10349.html

您可能还会对下面的文章感兴趣: